FAQ

Onderstaand vind je een lijst met veelgestelde vragen over het project De Werf.

Algemeen

De Werf is gelegen in Almere, in de nieuwbouwwijk Nobelhorst (Almere Hout). Een groene omgeving vlakbij het bos en water en met Almere stad in de directe nabijheid.

Het plan De Werf bestaat uit 125 woningen en appartementen.

De Silo: 55 koopappartementen. vier verschillende woontypes in verschillende prijsklassen met een oppervlakte van ca. 58m² tot 144m² en twee penthouses van ca 182 m2 en 196 m2. Allen voorzien van een balkon of loggia van 7m² tot 12m² of een ruim privé terras.

De Loods: 60 kooparappartementen met een oppervlakte van ca. 50m². Allen voorzien van een balkon met uitzicht op het water.

Zie voor meer informatie ook de website en woningzoeker.

Nee, binnen De Werf komen geen sociale huurwoningen.

Aanmelden als geïnteresseerde voor De Werf kan digitaal via de website. Dit doet u door uw gegevens achter te laten in de aanmeldomgeving.

Let op! Aanmelden is nog geen officiële inschrijving

Bouwproces

Ja, minimaal 70% van de 55 appartementen en 70% van de 10 bootwoningen dienen verkocht te zijn voordat de bouw van het betreffende (deel)plan kan beginnen. Bovendien zal er onder andere bepaald zijn dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend moet zijn.

De bouw start naar verwachting medio 2024. De aannemer verwacht een De aannemer verwacht een bouwtijd van ca. 12 (De Loods) tot 18 (De Silo) maanden.

Met 125 woningen gebeurt de oplevering in fases. Verwachting is dat de eerste oplevering rond Q3 2025 is.

Verkoopproces en planning

Vanaf start verkoop is alle verkoopdocumentatie als download beschikbaar op de website. Denk hierbij aan de definitieve VON prijslijst, de technische omschrijving en de kopers optielijst. Na de toewijzing vindt een persoonlijk gesprek plaats waarbij een optie genomen kan worden op een specifiek bouwnummer. Optietermijn duurt maximaal een kalenderweek. Binnen de optietermijn dient u een keuze te maken om over te gaan tot de koop van de woning of het appartement. Het tekenen van het koopcontract vindt in principe digitaal plaats.

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er bouwnummers te koop zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.

Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen.

Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Wij kijken via een geautomatiseerd systeem daarbij als eerste naar de financiële haalbaarheid, het systeem kijkt niet of u de woning één keer of tien keer kunt betalen, één keer is voldoende. Daarna kijkt het systeem naar uw eerste voorkeur bouwnummer, bij meerdere kandidaten wijst het systeem ad random toe.

Wij adviseren u om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om de kans op een woning te vergroten. Er wordt overigens niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop u het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

Heeft u geen toewijzing ontvangen of schrijft u zich na de inschrijfperiode digitaal in, dan wordt u genoteerd als reservekandidaat.

Financiering

Vrij Op Naam betekent dat u koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten
 • Alle woningen zijn voorzien van een badkamer en toilet met tegels & sanitair
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten –nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van uw woning
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend
 • Kosten Certificaat Woningborg
 • Kosten voor eventueel meerwerk kopers opties
 • Keuken
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw
 • Kosten voor de verwarming van de woning

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heeft u een bedenktijd van één kalenderweek.

Voor de koopappartementen in De Silo en de Loods geldt dat u samen met uw buren eigenaar bent van het gebouw. Om het onderhoud en beheer hiervan te borgen, wordt een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van deze gemeenschappelijke delen. Als koper word je, samen met de andere eigenaren, lid van de VvE. Bij het lidmaatschap van de VvE horen servicekosten.

‘De servicekosten voor De Silo en De Loods zijn momenteel nog niet definitief vastgesteld. We schatten dat deze voor De Silo tussen de €1,50 en €1,60 per vierkante meter (m²) van uw woning zal liggen. Deze schatting is gebaseerd op de verwachte kosten voor diverse diensten en voorzieningen die zorgen voor een comfortabele en goed onderhouden woonomgeving. ‘

Nee, dit verloopt straks via notariskantoor PVM Notarissen.

De aannemer bouwt alle woningen onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heeft u hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet u dat uw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. U heeft bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Voor uitgebreide informatie: www.woningborg.nl.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg.

Zodra u naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaalt u de koopsom van de grond. De aanneemsom betaalt u vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de sloop van de huidige opstallen start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvangt u van de aannemer een factuur, die u vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. U kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen naar uw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomst of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Nadat u de overeenkomsten hebt getekend, kunt u een hypotheek aanvragen. Zodra de bouw van de woning definitief doorgaat, wordt u door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te tekenen. Op dat moment is het nodig om de hypotheek rond te hebben, dit wilt u uiteraard zo spoedig mogelijk geregeld hebben zodat u de zekerheid van financiering hebt.

In de koop- en aannemingsovereenkomst zit een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van een hypotheek. Als u onverhoopt de hypotheek niet rond krijgt, kunt u binnen een periode van twee maanden na aankoop de overeenkomst ontbinden.

Duurzaamheid en energie

Alle woningen zijn gebouwgebonden energieneutraal, dat betekent dat de energie die de woning verbruikt in balans is met de energie die wordt opwekt (voorheen EPC = 0). Deze balans wordt bereikt door het energiegebruik zo laag mogelijk te houden middels PV-panelen en door de energie die nodig is duurzaam op te wekken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, u profiteert ook ieder maand van een lage energierekening! De gebouwgebonden energieneutrale woningen in de Werf kenmerken zich door zeer goede isolatie, een goed ventilatiesysteem, lage temperatuur vloerverwarming, zonnepanelen en slimme meters om te zien hoeveel energie je opwekt en verbruikt. De woningen worden uiteraard gasloos gerealiseerd.

Voor de woningen van de Silo en de Loods halen we de warmte uit de lucht. In de centrale technische ruimte komen warmtepompen te staan, aangesloten op drycoolers.  Dit zijn grote ventilatoren die warmte uit de lucht halen. De warmtepompen verwarmen deze lucht en daarmee wordt het water verwarmd dat naar uw woning wordt gedistribueerd voor uw vloerverwarming en het tapwater.

Alle woningen en appartementen hebben vloerverwarming en zelfs vloerkoeling.

Er is geen keuken in de VON-prijs inbegrepen. Wel is er een nauwe samenwerking met Eigenhuis Keukens. De voordelen als u een keuken koopt bij Eigenhuis Keukens zijn:

 • Eigenhuis staat in direct contact met Vink Bouw en zijn volledig op de hoogte van het project.
 • De keukenruimte wordt voor u door een hiervoor opgeleide specialist ingemeten.
 • Installatie controles worden tijdens de bouw uitgevoerd.
 • Wijzigingen in kleur, materiaal en apparatuur zijn tot 3 maanden voor de oplevering van de woning mogelijk.
 • Er is geen aanbetaling nodig bij de aankoop van de keuken.
 • U ontvangt direct een eerlijke netto prijs.
 • Gratis Siemens vaatwasser t.w.v. € 1.129,- bij aankoop van een keuken vanaf € 7.000,-.
 • Gratis PlasmaMade Table Air Cleaner bij het opmaken van de offerte.
 • Prijsgarantie, geen tussentijdse prijsverhogingen.

Nee, helaas is dit niet mogelijk omdat de woningen en appartementen onder Woningborg garantie vallen.

Overige

De auto parkeert u voor de woning, op het ruime parkeerterrein met totaal 205 parkeerplaatsen.

Ja er kunnen optioneel elektrische oplaadpunten worden geplaatst. Doorgaans kan je dit aanvragen bij de gemeente.

Er zijn geen deelauto’s beschikbaar in dit project.

Nee, het is bij De Werf niet mogelijk om (extra) parkeerplaatsen te kopen.

Bezoek kan parkeren op de openbare parkeerplaatsen in de buurt.

Er komt een ruime gezamenlijke fietsenstalling voor De Silo en De Loods.

Ja in de gezamenlijke fietsenstalling is rekening gehouden met opladen van elektrische fietsen.

Ja, De Silo is voorzien van twee liften en De Loods heeft één lift.

De openbare ruimte wordt aangelegd en onderhouden door de gemeente Almere.